Kategori “Google”

Automatikkan Storan Awan Anda Dengan Wappwolf untuk Dropbox, Google Drive & Box

Terdapat banyak perkara yang boleh anda lakukan dengan akaun storan dalam talian anda. Ia boleh digunakan untuk perkara yang agak harian seperti menyandarkan data anda, menyegerakkan fail antara komputer atau berkongsi fail dengan orang lain. Tetapi dengan beralih kepada Wappwolf anda boleh menjadikan storan awan anda berfungsi untuk anda, berinteraksi dengan akaun dalam talian lain yang mungkin anda miliki.