Imej pengepala Google Docs Suite.

Sekiranya anda perlu menggunakan gaya yang sama merentas bahagian berlainan dokumen anda, Dokumen Google membenarkan anda menyalin pemformatan daripada teks, sel atau objek dengan alat Format Cat. Begini cara menyalin dan menampal pemformatan dalam Dokumen.Gunakan Format Cat dalam Dokumen

Hidupkan penyemak imbas anda, pergi ke Dokumen Google , dan buka dokumen.

Serlahkan teks yang anda ingin salin formatnya, dan kemudian klik pada ikon Format Cat dalam bar alat.

kenapa audio saya berderak

Selepas ia didayakan, kursor anda bertukar menjadi penggelek cat untuk menunjukkan kepada anda format telah disalin. Serlahkan teks yang anda mahu gunakan format dan saksikan keajaiban berlaku.

apakah fail program x86


Jika anda mempunyai lebih daripada satu bahagian yang anda ingin tampalkan format, klik dua kali ikon Format Cat untuk menguncinya. Anda kemudian boleh menggunakan alat itu berulang kali tanpa mengkliknya lagi.

Iklan

Anda juga boleh menggunakan Format Cat dengan pintasan papan kekunci. Untuk menyalin format, tekan Ctrl+Alt+C (Windows atau Chrome OS) atau Command+Option+C (Mac). Untuk menampal, tekan Ctrl+Alt+V (Windows atau Chrome OS) atau Command+Option+V (Mac).

Gunakan Format Cat dalam Slaid

Alat Format Cat boleh digunakan dalam Slaid Google untuk menyalin format gambar merentas berbilang slaid.

Nyalakan penyemak imbas anda dan buka a Slaid Google dokumen. Klik imej dengan format yang anda ingin tampalkan pada imej daripada slaid lain, dan kemudian klik ikon Format Cat.

Selepas alat didayakan, dan anda melihat kursor tetikus penggelek cat, klik imej lain untuk menerima pemformatan yang sama bagi imej awal.

Klik imej lain yang ingin anda tampalkan formatnya.

tambah foto untuk menghubungi iphone

Sama seperti sebelum ini, jika anda ingin menggunakan format ini pada berbilang sasaran tanpa perlu mengklik imej awal terlebih dahulu, klik dua kali ikon Format Cat untuk menguncinya.


Gunakan Format Cat dalam Helaian

Alat Format Cat dalam Helaian membolehkan anda menyalin pemformatan yang digunakan pada teks dalam sel, sama seperti yang anda lakukan dalam Dokumen. Walaupun anda tidak dapat menyalin formula ke julat sel lain, ini ialah alat yang sangat berkuasa semasa memformat jadual dalam hamparan anda.

Iklan

Buka penyemak imbas anda, dan kemudian buka a Helaian Google hamparan. Klik pada dan serlahkan sel yang diformatkan, dan kemudian klik ikon Format Cat.

Kursor tetikus bertukar menjadi penggelek cat untuk menunjukkan format disalin. Klik pada sel untuk menampal format ke dalamnya.

hadkan respons pada borang google

Klik pada sel yang anda mahu gunakan format.

Jika anda ingin menggunakan format yang sama pada berbilang sel, Helaian tidak menyokong penguncian alat dengan mengklik dua kali padanya. Sebaliknya, klik sel yang ingin anda salin formatnya, klik ikon Format Cat, dan kemudian klik dan seret untuk menyerlahkan semua sel yang anda mahu gunakan format itu.


BACA SETERUSNYA