Kategori “Windows”

Tambah 'Jalankan sebagai Pentadbir' untuk Skrip AutoHotkey dalam Windows 7 atau Vista

Seperti yang diketahui oleh pembaca biasa, saya sangat suka menggunakan AutoHotkey untuk mengautomasikan keseluruhan pengalaman pengkomputeran saya… tetapi dalam Windows 7 dan Vista terdapat had yang serius kerana anda tidak boleh menjalankan skrip sebagai Pentadbir secara lalai. Ini bermakna kekunci pintas anda tidak boleh berinteraksi dengan tetingkap yang berjalan dalam mod Pentadbiran... jadi bagaimanakah kita boleh mengatasinya?